ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A szolgáltatás feltételei 2016. június 1-jétől érvényesek, és ettől az időponttól a QuickPay-hez kapcsolódó korábbi megállapodások érvénytelenek. A jelenlegi árakat és árazási struktúrát a QuickPay bármikor megváltoztathatja három hónapos felmondással.

QuickPay szolgáltatás

A QuickPay regisztrálása lehetővé teszi az ügyfél online áruházának, hogy elfogadja az interneten keresztül történő fizetéseket. A QuickPay a megfelelő vevőkészülékek jóváhagyását kapja jóváhagyott szoftverek használatával, és a QuickPay és a megszerző bankok közötti átutalások titkosítva vannak.

Működés és üzemidő

A QuickPay arra törekszik, hogy az interneten keresztül történő fizetés napi 24 órában, egész évben elvégezhető legyen, és fenntartja a legmagasabb biztonsági eljárásokat. A QuickPay-nek mindig PCI tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

A QuickPay nem felelős a hibákért, de a lehető leghamarabb megpróbálja kijavítani a hibákat.

Karbantartási / műszaki változtatások esetén a QuickPay jogosult rövidebb időre felfüggeszteni a szolgáltatást.

Az Ügyfél kötelezettségei

Az egyéni kiskereskedők felelősek a szoftverért az online áruházakban, biztosítva, hogy a fizetések a QuickPay segítségével történjenek. A QuickPay nem vállal felelősséget az ingyenesen elérhető modulokért.

Minden kiskereskedő felelős annak biztosításáért, hogy a fizetési átutalások megfeleljenek az alkalmazandó jogszabályoknak, beleértve a fizetési kártyáról szóló jogszabályokban, a regisztrációs előírásokban és a fogyasztóvédelemben meghatározott szabályokat és iránymutatásokat figyelembe véve.

Az egyedi kiskereskedőnek megállapodást kell kötnie a megszerzőkkel a fizetési kártya rendszerek használatával kapcsolatban, és a QuickPay nem felelős a vevők beszerzésétől. A kiskereskedő és a felvásárló között a felvásárlói megállapodások kizárólag e két fél közötti megállapodások. A QuickPay nem részese a megszerzői megállapodásoknak.

A kiskereskedő köteles betartani a QuickPay által meghatározott szabályokat és iránymutatásokat, és köteles értesíteni a működésben lévő szabálytalanságokat, beleértve bármely olyan rendszert, amelyről feltételezhető, hogy harmadik fél veszélyeztette.

A QuickPay nem vállal felelősséget a felhasználó által elszenvedett veszteségekért, ha más felhasználók hozzáférhetnek a felhasználó jelszavához, a bejelentkezési adatokhoz stb., Vagy ha az ügyfelek az interneten végrehajtott fizetések megtérítését kérik, függetlenül a kártyatulajdonos / felhasználó által tett kifogásoktól.

A kiskereskedő a megbízás megszakítása miatt nem tehet követelést a QuickPay-el szemben, függetlenül az ügytől.

Jogok

A QuickPay előzetes értesítés nélkül jogosult az Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettségeinek átruházására.

A QuickPay minden olyan a QuickPay által használt szoftvereknek jogtulajdonosa, amelyek ezen Általános Szerződési Feltételek szerinti átruházásokra vonatkoznak. Mindkét félnek abszolút titoktartást kell fenntartania a más és / vagy harmadik félre vonatkozó információk tekintetében, amelyekről tudomást szerezhetnek.

Az ügyfélnek csak korlátozott, nem kizárólagos joga van a QuickPay szolgáltatás igénybevételéhez.

Az ügyfélnek a megadott kóddal és egyéb anyagokkal való használatához való jogát a QuickPay miatt esedékes összegek kellő időben történő kifizetése érintheti.

E feltételek megsértése a megállapodás lényeges megsértésének minősül.

A QuickPay-nek joga van a szerződés időszaka alatt felhasználni az ügyfél kereskedelmi nevét referenciaként, beleértve a marketing anyagot is. Az ügyfél ilyen QuickPay utasításokat adhat. Ha az ügyfél kifejezetten kifogásolja, hogy a részleteket referenciaként használja, a QuickPay köteles betartani az ügyfél kívánságait.

A szerződés megkezdése és megszüntetése

A QuickPay és az ügyfél között létrejött szerződés azonnal hatályba lép az előfizetés után, és mindaddig aktív marad, amíg egyik fél fel nem bontja.

A szerződést bármelyik fél minden hónap végén felmondhatja. Ezért legfeljebb 1 hónapig rögzített.

Súlyos jogsértés esetén bármelyik fél jogosult megszüntetni a megállapodást.

Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételeket megsértették, különös tekintettel az alkalmazandó törvényekre és kormányzati előírásokra, a QuickPay jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a kiskereskedelmi kapcsolatot.

Automatikus előfizetési megújítás

Hacsak az ügyfél nem szüntette meg a szerződést a QuickPay-el, vagy a szerződés semmilyen más módon nem szűnik meg, akkor egy új előfizetési időszak kezdődik a jelenlegi előfizetési időszak lejártával.

Vita esetén

A QuickPay és a kiskereskedő közötti vita esetén megállapodás született arról, hogy a dán jog alkalmazandó, és minden ügyet a koppenhágai Tengerészeti és Kereskedelmi Bírósághoz kell benyújtani.

A szükséges dokumentumok adatvédelme

Az elküldött dokumentumok a személy és a vállakozás/cég illetve cím igazolására szolgálnak. A QuickPay nyilatkozik arról, hogy az adatok nem kerülenk semmilyen egyéb felhasználásra.

A Szerződési Feltételek változtatásának jogát fenntartjuk, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.